Кафедра теорії та організації фізичної підготовки

полковник Овчарук Ігор СтепановичКафедра теорії та організації фізичної підготовки Військової академії створена у 2010 році.

Начальник кафедри ТОФП - кандидат наук з фізичного виховання та спорту, полковник Овчарук Ігор Степанович.

Кафедра теорії та організації фізичної підготовкиКафедра теорії та організації фізичної підготовки здійснює підготовку курсантів, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями): «Управління діями підрозділів підрозділів десантно-штурмових військ», «Управління діями військової розвідки і спеціального призначення», «Речове забезпечення підрозділів (частин, з'єднань)», «Продовольче забезпечення підрозділів (частин, з'єднань)», «Забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним та мастильними», «Автомобільна техніка військ», «Артилерійське озброєння».

Головні завдання кафедри

Головними завданнями кафедри теорії та організації фізичної підготовки є виконання навчальної, методичної, науково-дослідницької діяльності на високому професійному рівні, забезпечення умов для ефективного і повного виконання курсантами (слухачами, студентами) навчальних планів і програм, оволодіння знаннями, вміннями і навичками визначених освітньо-кваліфікаційними характеристиками, а також забезпечення фізичної готовності військовослужбовців до навчально-бойової діяльності. Підтримання високого рівня військової дисципліни, забезпечення законності та правопорядку у військовому колективі.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

Кафедра теорії та організації фізичної підготовкиКафедра теорії та організації фізичної підготовкиТеорія та організація фізичної підготовки військ, Теорія і методика фізичного виховання, Вступ до спеціальності, Характеристика сфери фізичного виховання, Теорія та методика військово-прикладних видів спорту, Методи дослідження у фізичному вихованні, Методика спеціальної фізичної підготовки, Метрологічний контроль у фізичному вихованні, Загальна теорія підготовки спортсменів, Нові технології у фізичному вихованні, Гімнастика та методика її викладання, Легка атлетика та оздоровчі ходьба та біг, Плавання та методика його викладання, Підвищення спортивної майстерності, Педагогічна майстерність, Професійна діяльність у сфері фізичного виховання, Професійна майстерність, Анатомія людини, Біомеханіка, Біохімія, Фізіологія людини, Гігієна, Фізична реабілітація та рекреаційні ігри, Адаптивне фізичне виховання, Спортивна медицина, Спортивна фізіологія, Спортивні ігри та методика їх викладання, Комп’ютерна техніка та математичні методи у ФВ та спорті, Основи лікувального та спортивного масажу, Лижний спорт та методика його викладання, Туризм і спортивне орієнтування, Військово-медична підготовка, Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт.

Структура кафедри:

Кафедра теорії та організації фізичної підготовки- Навчальна, методична, наукова і науково-технічна діяльність кафедри здійснюється на високому рівні. Цьому активно сприяють досвідчені науково- педагогічні працівники: Начальник кафедри ТОФП Кандидат наук фізичного виховання полковник Овчарук Ігор Степанович, професор кафедри кандидат фізичних наук, доцент Сидорченко Катерина Миколаївна, доценти кафедри: кандидат медичних наук, доцент Кащенко O.A., кандидати медичних наук, доцент Волохова Г.А., кандидат медичних наук Тверезовський М.В., кандидат біологічних наук Гаврилова Л.О., старші викладачі: підполковник Полозенко Д.П., Козлов C.B., Ворок C.C., викладачі - майор Десятка O.A., майор Колот М.В., майор Добрєв І.О., Фьодоров О.О.

Кафедра теорії та організації фізичної підготовки- На кафедрі ведеться наукова робота: видано понад 120 наукових праць, 1 підручник МОН, 17 навчально-методичних посібників та довідників, понад 13 наукових винаходів та патентів. Курсанти наукового гуртка активно приймаютьучасть у конференціях, конкурсах наукових робіт та є призерами СНД, України та Військової академії.

-  Кафедра має такі приміщення для навчання: 2 навчальних класи, спортивний зал в/м № 16 (комплекс рукопашного бою), зал рукопашного бою, тренажерний зал, тир для стрільби з пневматичної зброї, футбольне поле із замкненою біговою доріжкою та секторами для стрибків, майданчики для баскетболу, міні-футболу, та волейболу, гімнастичне містечко. Навчально-матеріальна база кафедривідповідає всім необхідним умовам для ефективного проведення занять з курсантами на кафедрі. Завдяки сучасному мультимедійному обладнанню і технічним засобам навчання якісно забезпечується навчально-виховний процес.

-  Завдяки інструкторам методистам підвищується спортивна майстерність курсантів. З 2010 р. 8 курсантів виконали нормативи майстра спорту, 15 - КМС, більше 50-1 розряд.


............................................................

Електронна бібліотека
доступно з внутрішньої мережі